اصولگرایان باید مصالح جمعی را بر منافع فردی مقدم بدانند

[ad_1]


قائم مقام جامعه روحانیت مبارز گفت: اصولگرایان باید مصالح جمعی را بر منافع فردی خود مقدم بدانند و اگر جمع تصمیمی‌گرفت که مخالف نظر او بود، آن تصمیم را بپذیرد.

[ad_2]

لینک منبع