اخذ رای بصورت الکترونیکی خواهد بود/ شورای نگهبان نظر خود را گفته است

[ad_1]


معاون سیاسی وزارت کشور با بیان اینکه مجلس الکترونیکی برگزار شدن انتخابات را تصویب کرده و ما به عنوان مجری باید قانون را اجرا کنیم، گفت: شورای نگهبان نظر خود را بیان کرده است.

[ad_2]

لینک منبع