مخالفان سوری فهرست خود را برای شرکت در ژنو۳ اعلام کردند

[ad_1]


گروه‌های معارض سوری فهرست نمایندگان خود برای شرکت و حضور در کنفرانس بین‌المللی ژنو۳ را اعلام کردند.

[ad_2]

لینک منبع