مخالفان سوری فهرست خود را برای شرکت در ژنو ۳ اعلام کردند

[ad_1]


گروه های معارض سوری فهرست نمایندگان خود برای شرکت و حضور در کنفرانس بین المللی ژنو ۳ را اعلام کردند.

[ad_2]

لینک منبع