اصول مهارتی-اصل پنجم-ولایت پذیری در تشکیلات

اگرچه لازمه تشکیلات موفق،اطاعت پذیری و ولایت پذیری اعضاء و سلسله مراتب از مافوق و در نهایت رهبری تشکل است.

122574523

اما در یک تشکل اسلامی،ولایت امام جامعه اسلامی ولی فقیه بر ولایت رئیس و رهبر تشکل اولویت دارد و اساسا فرامین رهبر یک تشکل اسلامی،تنها در صورتی مشروعیت دارد که در طول خواسته های رهبری جامعه اسلامی باشد،و لااقل با آن ها منافات نداشته باشد.

در جامعه اسلامی،دیدگاه های ولی فقیه عالم و آگاه ، منبع دستور کار است.اگر با دقت به فرمایش های امام راحل و رهبر معظم انقلاب توجه کنیم،می بینیم رهنمودهای نورانی و حکیمانه ای مطرح شده،که به عنوان یک منشور درخشان تربیتی و یک منشور تشکیلاتی برای ما قابل استفاده است و با کارهای جدی کارشناسانه درمورد این منظومه فکری و استخراج آن در حوزه های مختلف،کارها و ماموریت های سنگینی که بر عهده ما گذاشته شده،انجام دهیم.

باید این هنر را داشته باشیم که دریافت کننده سریع،روشن،شایسته و تمام عیار دیدگاه امام جامعه باشیم و از طریق تشکیلات به استقرار و اقامه آن اهتمام ورزیم .

در راستای تحقّق منویّات امامین انقلاب :

  • ابتدا باید فرمایشات ایشان کاملا مطالعه ، مباحثه و تحلیل شود
  • سپس نقاط اصولی اش استخراج شود
  • بعد در قالب آن ، سیاست ها ، اصول و روش ها دسته بندی و جمع بندی شود
  • آنگاه ، محورهایی که متوجه خود ما است و آن قسمتی که مربوط به مجموعه خود ما است ، سریع دریافت کنیم ، روی آن مطالعه نماییم ، عملیاتی اش کنیم و وارد میدان شویم.
  • درمورد بخشی هم که به دیگران مخصوصا مسئولین نظام مربوط می شود ، ما باید مطالبه کننده خواسته های ایشان باشیم.