اصول مهارتی-اصل چهارم-شناخت نسبت تکلیف و نتیجه در تشکیلات

برای بررسی اجمالی نسبت تکلیف و نتیجه پیش روی یک تشکیلات کافی است به یک سوال اساسی پاسخ دهیم. «رابطه تکلیف مداری » با «دنبال نتیجه بودن» چیست؟

2

امام فرمودند ما دنبال تکلیف هستیم. آیا این معنایش این است که امام دنبال نتیجه نبود؟ امام بزرگوار با آن شدت، با آن حدت، در سنین کهولت، این همه سختی ها را دنبال کرد، برای اینکه نظام اسلامی را بر سر کار بیاورد و موفق هم شد، می شود گفت که ایشان دنبال نتیجه نبود؟

حتما تکلیف گرایی معنایش این است که انسان برای رسیدن به نتیجه مطلوب ، بر طبق تکلیف عمل کند؛ برخلاف تکلیف عمل نکند،ضد تکلیف عمل نکند، کار نامشروع انجام ندهد؛ و الا تلاشی که اولیای دین کردند، همه برای رسیدن به نتایج معینی بود.

البته آن کسی که برای رسیدن به نتیجه، بر طبق تکلیف عمل میکند اگر یک وقتی هم به نتیجه مطلوب نرسید ، احساس پشیمانی نمی کند ؛ خاطرش جمع است که تکلیفش را انجام داده.

بنابراین تکلیف گرایی هیچ منافاتی ندارد با دنبال نتیجه بودن، انسان نگاه کند ببیند این نتیجه چگونه بدست می آید،چگونه قابل تحقق است؛ برای رسیدن به آن نتیجه، بر طبق راه های مشروع و میسّر برنامه ریزی کند.     (تشکیلا انقلابی ص ۷۳)