اصول مهارتی-اصل یکم-توجه به چشم اندازونقشه راه در تشکیلات

چشم انداز برای تشکیلات مثل قلّه است و نقشه راه ، مانند نورافکن و قطب نماست و بدون آن ها تشکیلات به بی راهه می رود.

54240

رهبر معظم انقلاب در این باره می فرمایند:

(( این نشاط و سرزندگی و آماده به کاری از بعد از انقلاب تا امروز در سرتاسر کشور وجود دارد ؛ و این یک موهبت بزرگ است برای ملتی که درصدد حرکت به جلو است ، درصدد ترقی و تعالی است،دنبال حیات طیبه است.این حالت آماده به کاری، نشاط، سرزندگی و پای کار بودن، نعمت بزرگی است؛ ولی این کافی نیست، برای رفتن به قلّه ها، شرط های دیگری هم وجود دارد :

اولّاً باید یک نقشه راه وجود داشته باشد؛ یعنی هدف حرکت معلوم باشد، چشم انداز حرکت معلوم باشد، خط سیراین حرکت ترسیم شده باشد.

دوماً فهم دائمی و درست ورصد کردن دائم از این حرکت، این برای یک ملت لازم است.)) (۱۹/۷/۱۳۹۱)

نکته : آنچه حضرت آقا در بالا اشاره می فرمایند برای یک ملّت لازم است عیناً برای یک تشکیلات لازم است .

در جای دیگر اشاره می کنند:

(( بدون یک مهندسی کلان نمی شود جزئیات را ترتیب داد؛شما باید اول طرح را در نظر داشته باشید،نقشه را بدانید و مهندسی صحیح کرده باشید تا بتوانید این دیوار را اینجا بالا ببرید،آن خشت را آنجا بگذارید،آن گودال را آنجا بکنید دشمن شما هم به کشور و نظام شما عینا یک نگاه کلان و یک مهندسی کلی دارد .))(۸/۳/۱۳۸۴)