مبانی تشکیلات-ضرورت تشکیلات در کلام شهید بهشتی

shahid-beheshti

  • ما برای اینکه بتوانیم کارهای بزرگی را انجام دهیم ، بی شک باید متشکل باشیم . رابطه های ایمانی ، علمی و دینی سازمان نیافته ، برای رسیدن به بخشی از اهداف و تحقق بخشیدن به قسمتی از مراحل یک انقلاب می تواند کافی باشد ، ولی برای رسیدن به بخشی دیگر از اهداف و تحقق بخشیدن به آن قسمت دیگر از آرمان های یک انقلاب کافی نیست.
  • ضرورت اصل تشکل ، اصلی اجتناب ناپذیر است . مگر یکی از موارد الله الله که در آن وصیت ، مولا فرموده اند ، درباره نظم امرکم نیست؟ خدای را خدای را در نظم امرتان . آیا در اینکه تشکل یک نوع نظم است کسی تردید دارد ؟ برادران و خواهران ، بدون تشکیلات حرکت کردن را نپسندید . که در چنین صورتی ، روز پشیمانی در برابرمان قرار خواهد گرفت. روزی که به اشتباه خود پی می بریم. نگویید که احزاب و تحزّب با منطق قرآن سازگار نیست . کدام منطق قرآن؟! تمام دستورات قرآن تشکیلاتی است . برادران و خواهران ، به امر تشکّل و سازماندهی اهمّیّت بدهید و بنا را بر این بگذارید که در تشکّل ها انحصار طلبی ها و خودپسندی ها راه پیدا نکند . در تشکل هایتان مواظب نَفَس الشِّیطان که مزاحم بهره مندی از نَفَس الرَّحمان است ، باشید .

(جاودانه تاریخ – بهشتی – گفتارها ج ۴ –انتشارات روزنامه جمهوری)