خودشناسی-مرتبه نباتی-تولید مثل

از اولین و اثرگزارترین مراحل شکل گیریِ پایه های شخصیت نفس انسانی مرحله انعقاد نطفه و طهارتِ پدر و مادر در ابعاد گوناگون ، حین مواقعۀ می باشد ، که شامل طهارت در مراحل زیر می باشد :

39461

  • جسم : از آلودگی های ظاهری و نجاسات پاک بودن و همچنین با وضو بودن و خوردن لقمه حلال
  • خیال : عدم تداعی و توجه به نامحرم در حین مواقعه – عدم فکر به هر گناهی

نکته : این طهارت و پاکی در هنگام مواقعه زمانی به نحو احسن صورت می پذیرد که پدر و مادر دارای شخصیتِ ایمانی بوده و هموراره سعی در داشتن این نوع طهارت داشته باشند ، تا در چنین شرایطی دچار تکلف نشوند .(یعنی روح عبودیت را دارا باشند)