برجام زمینه را برای گسترش همکاری‌های ایران و اتحادیه اروپا فراهم کرده است

[ad_1]


رئیس‌جمهور با اشاره به مختومه شدن پرونده هسته‌ای ایران گفت: برجام زمینه را برای گسترش بیش از پیش همکاری‌های ایران و اتحادیه اروپا و به‌ ویژه بلغارستان فراهم کرده است.

[ad_2]

لینک منبع