نخستین مسئولی که دارایی خود را اعلام کرد

آیت‌الله موسوی اردبیلی نقل می‌کند اولین مسئولی که صورت دارایی خود و متعلقان خود را داد امام بودند…

یکی از ویژگی‌های امام خمینی پایبندی ایشان به قانون و مقررات کشور بود و معتقد بودند “هرکاری را که انسان عهده‌دار شد، مسئول آن کار است. مسئول است در اینکه به راستی و امانت عمل کند…”. (صحیفه امام، ج۱۷، ص۲۳۷)

مرحوم آیت‌الله موسوی اردبیلی خاطره‌ای از پایبندی امام به قانون دارند که در کتاب “امام خمینی و رفتار سیاسی” آمده است:

«آیت‌الله موسوی اردبیلی نقل می‌کند: وقتی قرار شد طبق قانون اساسی مسئولین صورت دارایی خود را بدهند اول کسی که صورت دارایی خود و متعلقان خود را داد امام بود و تمام موجودی‌اش را نوشت و فرستاد که الحمدلله هم موجودی درست و حسابی بود و چیزی نداشت.

ما اقدام نکردیم و از امام نخواستیم ولی امام خودش اول کسی بود که اقدام کرد، از تاریخش معلوم است، الآن در صندوق دیوان عالی کشور هست. درست مقابل این شیوه امام، بنی‌صدر قرار داشت که تا‌ آخر (صورت دارایی‌اش) را نداد. هرچه گفتیم بابا این قانون است. گفت “اگر بنای قانون باشد خیلی حرفها هست” و از این جدلهایی که می‌کرد.

جدل کرد و بالاخره نداد، لذا الآن صورت دارایی او با اینکه رئیس‌جمهور بود در دیوان عالی کشور نیست».