چراخود مسلمانان(شیعه و سنی)دراعتقاداتشان نسبت به امام زمان(عج)نظرات متفاوتی دارند؟

براستی اعتقاد به حضرت مهدی(عج) در جایگاه پیشوای منتظر برای تعغییر جهان به جهانی بهتر،در احادیث پیامبر(ص) به طور عموم و در روایات اهل بیت(ع) به طور خصوص آمده است و به حدی بر این مساٌله تاکید شده است که جای هیچ شکی برای انسان باقی نمیگذارد…

مرحوم شیخ محمد رضا مظفر از بزرگان مکتب شیعه میفرماید:مساٌله بشارت به ظهور مهدی(عج) از اولاد حضرت فاطمه(ع) در آخرالزمان و اینکه زمین را از عدل و داد پر میکند بعد از آنکه ظلم و جور پر شده باشد،از مسائلیست که به طور متواتر از پیامبر(ص) رسیده است و مسلمانان در کتابهای روایی خود،آنهارانقل کرده اند.

ناصرالدین البانی از بزرگان اهل سنت میگوید اما مساٌله ی مهدی(عج) ،باید دانسته شود که درباره ی خروج او احادیث صحیح بسیاری وارد شده است…

شیخ عبدالمحسن بن حمد العباد از دیگر اندیشمندان اهل سنت میگوید:همانا کثرت احادیث مهدی(عج) و تعدد طرق آنها و اثبات آنها در کتابهای اهل سنت به حدی رسیده است که بسیار دشوار بنظر میرسد بگوییم حقیقتی ندارد،مگر اینکه کسی جاهل بوده یا اهل جدل باشدیا در سند های آنها دقت نکرده باشد و بر کلام بزرگان اهل علم واقف نباشد…

ب. یکی دیگر از مسائل مورد قبول هر دو گروه،موضوع فراگیر بودن دعوت و حکومت حضرت مهدی(عج) است. خداوند متعال در قرآن کریم به این اشاره کرده{{وعد الله الذین آمنو منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض…}}؛خداوند،به کسانی از شما بندگان که ایمان آورد و نیکوکار شوند،وعده داده آنان را بر روی زمین خلافت دهد…..

امام باقر در مورد گستره ی حکومت مهدی(عج) فرمود:یلمک القائم ثلاثمائه سنه ویز داد تسعا کما لبس اهل الکهف فی کهفهم،یملا الارض عدلا و قسطا کما ملئت ظلما و جورا فیفتح الله له شرق الارض و غربها؛ قائم (عج) ۳۰۹ سال مالک زمین میشود و در آن،حکومت میکند؛همان گونه که اهل کهف در غارشان درنگ کردند. زمین را از عدل و داد پر خواهد کرد همان گونه که از ظلم و جور باشد.  خداوند برای او شرق و غرب عالم را فتح خواهد کرد…»

احمد بن حنبل از بزرگان عامه و سر سلسله گروه حنابله،به سندش از رسول خدا(ص) نقل کرده است که فرمود:تملا الارضظلما و جورا ثم یخرج رجل من عترتی یملک سبعا او ستعا فیملا الارض قسطا و عدلا؛زمین پر از ظلم و ستم میشود در این هنگام،شخصی از عترتم خروج میکند و د مدت ۷ یا ۹ سال مالک زمین خواهد شد. در این هنگام،زمین را پر از عدل و داد خواهد کرد.

ج. با توجه به روایات رسیده از هر دو گروه،پی میبریم که همگی اتفاق دارند که لقب منجی جهانی،«مهدی» است.

مرحوم علامه ی مجلسی از پیامبر اکرم(ص) نقل میکند که فرمود:یخرج المهدی علی فیها مناد ینادی هذا المهدی خلیفه الله فاتبعوه؛مهدی خروج میکند در حالی که بالای سر او ابری ست و میان آن ابر،کسی است که ندا میکند: این مهدی خلیفه ی خداست او را پیروی کنیـد»

حاکم نیشابوری از علمای حدیث عامه به سند خود از ابو سعید خدری نقل کرده است رسول خدا(ص) فرمود:المهدی منا اهل بیت؛مهدی از اهل بیت است

د. از دیگر مواردی که همه ی مسلمانان اتفاق نظر دارند اینکه مهدی موعود (ع) از ذریه پیامبر اکرم (ص) و از فرزندان فاطمه (ع) است.

امام باقر فرمود:«المهدی رجل من ولد فاطمه؛مهدی مردی از اولاد فاطمه است

 در روایات اهل سنت از سعید بن مسیب نقل شده است:نزد ام سلمه بودم که سخن از مهدی(عج) به میان آمد ام سلمه فرمود: از رسول خدا (ص) شنیدم که می فرمود:المهدی من ولد فاطمه؛مهدی از اولاد فاطمه است»

ابو سعید خدری میگوید:رسول خدا (ص) فرمود: «لا تقوم الساعه حتی تمتلی الارض ظلما و عدوانا. ثم یخرج رجلمن عترتی(او من اهل بیتی)یملاها قسطا و عدلا کما ملئت و عدوانا؛قیامت بر پا نمیشود  تا اینکه زمین پر از ظلم و جور شده باشد. فرمود:سپس مردی از عترتم یا از اهل بیتم [تردید از راوی است] قیام میکند و زمین را پر از عدل و داد خواهد کرد همان گونه که پر از ظلم و جور شده است

ه. نزول حضرت عیسی(ع) و اقتدای او به حضرت مهدی(عج) از دیگر اموری است که هر دو گروه به آن اشاره کرده اند.

ابوبصیر میگوید:از امام صادق(ع) شنیدم که فرمود: و ینزل روح الله عیسی بن مریم فیصلی خلفه؛نازل میشود روح الله عیسی پسر مریم،پس نماز میخواند پشت سر او[امام مهدی (عج)].

ابوهریره از راویان بزرگ عامه از پیامبر(ص) نقل میکند:«کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم؛چگونه اید زمانی که پسر مریم فرود آید در حالی که امام شما فردی از خودتان است؟

در صحیح مسلم که از اصلی ترین کتب حدیثی اهل سنت است آمده است که جابر بن عبدالله انصاری از پیامبر (ص) نقل میکند که حضرت فرمودند:«دائما طایفه ای از امتم بر حق و ظاهرند تاروز قیامت سپس فرمود: عیسی بن مریم از آسمان فرود آید. امیر آنها به حضرت عیسی میگوید پیش آی و برای ما امامت کن او در جواب میگوید: «خیر براستی بعضی از شما بر بعضی دیگر امیر است برای اکرام خدا بر این امت»

ابو سعید خدری از رسول خدا(ص) نقل میکند که آن حضرت فرمود:منا الذی یصلی عیسی بن مریم خلفه؛از ماست کسی که به عیسی بن مریم به او اقتدا کرده و نماز میگزارد.

و. معرفی و علائم ظهور نیز از دیگر امور مورد اتفاق است

جابر از امام باقر نقل میکند:پس فرود می آید امیر لشکر سفیانی[همراه لشکرش] به[زمین] بیداء پس منادی از آسمان ندا میدهد « ای بیداء نابود کن قوم [= لشکر] را» پس آنها را در خود فرو میبرد.

عایشه از پیامبر (ص) نقل کرده است:لشکری آهنگ کعبه میکنند.  پس زمانی که به زمین بیداء در آمدند،[زمین] همه ی آنها را فرو میبرد.

البته موارد اتفاقی دیگری نیز وجود دارد،مانند: امدادهای الهی،طلوع خورشید از مغرب،مشخصات ظاهری امام،فراوانی نعمت در زمان ظهور،بیعت بین رکن و مقام و …..