زندگی به سبک روح الله/ علاقه عمیق به همسر

خانم پانزده سال بیشتر نداشتند که به خانه امام وارد شدند.

خانم پانزده سال بیشتر نداشتند که به خانه امام وارد شدند و گویا در آن موقع زندگی در قم را دوست نداشتند، ولی هرگز این مسئله را به آقا اظهار نکرده بودند.
ایشان ده سال و اندی در آب و هوای گرم نجف، مشکلات را تحمل کرده و همه جا همراه امام بودند، در حالی که در خانواده پدرشان در رفاه به سر می‌بردند. علت علاقه عمیق امام به همسرشان هم همین فداکاری خانم بود.
همیشه می‌گفتند: «خانم، بی نظیر است»
3550_sunnah.jpg

از آقا پرسیدم: «چه کنیم شوهرانمان به ما این همه علاقه‌مند باشند؟» می‌گفتند: «اگر شما هم این قدر فداکاری کنید، همسرانتان تا آخر همین قدر به شما علاقه خواهند داشت.»