بهشت اعمال چیست؟

اصلاً اخلاق خوب خودش یک بهشت است. اگر اخلاق ما خوب باشد، یک بهشت در سینه داریم که این بهشت در آخرت ظهور پیدا می‌کند.

1396011713391155310459224

ما مراتب مختلفی از بهشت داریم. در مورد بهشت اعمال گفتند که هیچ چشمی آن را ندیده و هیچ گوشی وصفش را نشنیده و به ذهن هیچ انسانی خطور نکرده‌است! بالاتر از بهشت اعمال، بهشت صفات است. اگر بهشت اعمال چنین چیزی هست، پس بهشت صفات چیست؟!

 اصلاً اخلاق خوب خودش یک بهشت است. اگر اخلاق ما خوب باشد، یک بهشت در سینه داریم که این بهشت در آخرت ظهور پیدا می‌کند.

 بهشت بالاتری از بهشت اعمال و صفات، هم وجود دارد. اگر کسی واقعاً امام حسین علیه‌السلام را دوست داشته باشد، بهشتش بالاتر از همۀ بهشت‌هاست.

گزیده سخنرانی آیت الله جاودان در حسینیه شیخ مرتضی زاهد (۹۷/۷/۱۸)