دوره توانمند سازی سرگروه ها و مربیان

به گزارش خبرگزاری صالحین تهران بزرگ؛دوره توانمند سازی سرگروه ها و مربیان صالحین تهران بزرگ در مجموعه باغ صالحین(اردوگاه شهید همدانی) برگزار شد.

IMG_9495

دوره توانمند سازی سرگروهها و مربیان شجره طیبه صالحین تهران بزرگ در چهار دوره به تفکیک خواهر و برادر به استعداد ۱۶۰ برادر و ۲۷۰ خواهر در مجموعه باغ صالحین برگزار شد.

قابل ذکر است این دوره در روزهای چهارشنبه برای خواهران و روزهای پنجشنبه برای برادران از ساعت ۷/۱۵ صبح الی ۱۶/۳۰ با مباحثی از جمله خودشناسی و مهارت کار تشکیلاتی با اساتید برجسته برگزار شد.

IMG_9459  IMG_9498IMG_9484 IMG_9506 IMG_9508 IMG_9525 IMG_9530 IMG_9536 IMG_9537