فهرستی که شایسته اعتماد مقام معظم رهبری و مردم باشد

[ad_1]


انقلاب اسلامی با گذشت ۳۷ سال به میزانی از بلوغ رسیده است که قادر به تنظیم سیکل های چرخش نخبگان باشد. نسل های اول و دوم انقلاب در سن بازنشستگی هستند و بهترین حالت چرخش نخبگان زمانی رخ می دهد که این آزمون و خطا در حضور نسل های اول انقلاب صورت پذیرد.

[ad_2]

لینک منبع