اصول حاکم بر تربیت اسلامی

اصول حاکم  بر تربیت اسلامی

200270

۱- دایره کامل تربیت اسلامی با محوریت انسان می باشد .

مقام معظم رهبری : حقیقتا این واقعیتی است که برای یک انقلاب ، انسان سازی از همه چیز مهمتر است . اگر انقلاب ، انسان سازی نکند، هیچ کاری نکرده است .

مقام معظّم رهبری حفظه الله – دیدار جمعی از پاسداران- ۱۰ دی۶۹

 

 ۲- انسان تربیت شونده به دو دسته تقسیم می شود:

  • خود ما
  • دیگران ( فرزند ، شاگرد، و هر فرد ثالث)

 

۳-  خودسازی مهمترین وظیفه ماست و آن مبتنی بر خودشناسی است .

علامه حسن زاده آملی : انسان کاری مهمتر از خودسازی ندارد و آن مبتنی بر خودشناسی است .

حضرت علّامه حسن زاده آملی خفظه الله – مقدمه کتاب دروس معرفت نفس

 

۴- کسی که می خواهد دیگران را بسازد باید اول خود را ساخته باشد.

آقا مجتبی تهرانی : اولین و اساسی ترین شرط آنست که مربیان ابتدا باید خود را ساخته باشند تا بتوانند دیگران را بسازند.

آیت الله آقا مجتبی تهرانی رحمت الله علیه –کتاب تربیت مربی ص ۴۵

 

۵- سیر تربیت اسلامی به ترتیب زیر صورت می پذیرد :

الف ) خودشناسی

ب ) خودسازی

ج ) مخاطب شناسی

د ) مخاطب سازی