کلید حل معضل آلودگی هوا «گمشده‌ای در جیب دولت»

[ad_1]


راههای مختلفی برای حل معضل آلودگی پیشنهاد شده و می شود که گویی تا کنون به صورت اساسی مؤثر نبوده است. اما باید در نظر داشت که هرچه حل این معضل به تاخیر افتد زیانی که از آن ناشی می شود در جامعه نیز ریشه دارتر خواهد شد.

[ad_2]

لینک منبع