ذخایر نفتی ایران دارایی شرکت‌های خارجی می‌شود؟

[ad_1]


با توجه به محرمانه بودن ابعاد پنهان قراردادهای جدید نفتی،‌ اظهارنظر مدیران نفتی مبنی بر امکان معرفی ذخایر نفتی به عنوان دارایی‌های شرکت‌های نفتی خارجی در بورس‌های بین‌المللی و چگونگی ترتیبات حل و فصل اختلاف و داوری موجب نگرانی است.

[ad_2]

لینک منبع