صدور اخطاریه زیست محیطی برای ۵ بیمارستان

به‌دلیل عدم رعایت ضوابط زیست محیطی در نحوه جمع‌آوری و بی‌خطرسازی پسماندهای عفونی و شیمیایی برای پنج بیمارستان اخطاریه زیست محیطی صادر شد.

حمید قاسمی، مدیرکل حفاظت از محیط زیست استان آذربایجان شرقی اعلام کرد: اکیپ مشترک کارشناسان معاونت نظارت و پایش این اداره کل و سازمان مدیریت پسماندهای تبریز تعداد ۲۹ بیمارستان شهرستان تبریز را مورد پایش قرار داده‌اند که به‌دلیل عدم رعایت ضوابط زیست محیطی در نحوه جمع‌آوری و بی‌خطرسازی پسماندهای عفونی و شیمیایی برای پنج بیمارستان اخطاریه زیست‌محیطی صادر شد.

قاسمی افزود: به‌دلیل عدم وجود مراکز امحاء پسماندهای شیمیایی در استان و عدم ارسال به‌موقع پسماندهای شیمیایی، نحوه مدیریت این پسماندها در بیمارستانها و مراکز درمانی وضعیت مطلوبی ندارد و لازم است دانشگاه علوم پزشکی تبریز نظارت بیشتری بر مراکز درمانی، آزمایشگاهی و بیمارستانها داشته باشد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی تصریح کرد: همه‌ بیمارستانهای خصوصی و دولتی استان به دستگاه بی‌خطرسازی زباله‌های عفونی مجهز و در سال گذشته برای چند مرکز امحا بهداشتی مجوز زیست‌محیطی صادر شده و همه مراکز درمانی نسبت به جمع‌آوری اصولی و تحویل پسماندهای عفونی دربسته بندی‌های ویژه به این مراکز اقدام و در صورت عدم همکاری به‌دلیل ایجاد آلودگی زیست‌محیطی و تهدید بهداشت عمومی اقدامات قانونی انجام خواهد شد.