سکوت قاضی القضات تا کی ادامه خواهد شکست ؟

[ad_1]


جامعه ایران با سوالی عجیب درباره کرسنت مواجه است که اگر این فساد واقع شده چرا تابحال قوه قضاییه در مورد آن سکوت کرده واگر این مطالب کذب است چرا با مطرح کنندگانش برخورد نمی شود؟

[ad_2]

لینک منبع