آغاز ماموریت مسجدی در عراق به عنوان سفیر ایران

1395121913301213010223054

ایرج مسجدی سفیر جدید ایران روز گذشته (سه شنبه) وارد عراق شد.

به گزارش خبرگزاری صالحین تهران بزرگ؛ ایرج مسجدی سفیر جدید ایران روز گذشته(سه شنبه) وارد عراق شد.

مسجدی طی روزهای آینده استوارنامه خود را تقدیم مقامات عراقی خواهد کرد.

وی پیش از این مشاور سردار قاسم سلیمانی در عراق انجام وظیفه می‌کرد.

حسن دانایی فر سفیر سابق ایران در عراق نیز با پایان ماموریت خود پیش از عید به کشور بازگشته است.