افرادی که خدا عذاب را از آنها بر می‌دارد

139405130737125835808764

رسول اکرم صلی الله علیه و آله در کلامی زیبا افرادی که خداوند در روز قیامت عذاب را از آنها بر می‌دارد را بیان فرموده‌اند.

 به گزارش خبرگزاری صالحین تهران بزرگ،رسول خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و اله فرمودند: خدای متعالی در روز قیامت عذاب را از سه گروه بر می‌دارد: کسی که به قضای او راضی باشد، آن که خیرخواه مسلمانان باشد، و کسی که مردم را به خیر و صلاح راه نماید.

متن حدیث:

ثلاثهٌ رفعَ اللهُ عنهمُ العذابَ یومَ القیامهِ: الرّاضیِ بقضاءِ اللهِ وَ الناصِحِ للمسلمینَ وَ الدالُّ علَی الخیرِ.
 

«مستدرک الوسائل،جلد ۱۲، صفحه ۴۳۱»