داعش بخشی از استراتژی آمریکا برای تحریک جنگ در هر نقطه از جهان است

[ad_1]


یک کارشناس سیاسی اتریشی گفت که گروه تروریستی داعش بخشی از استراتژی آمریکا برای تحریک جنگ در هر نقطه از جهان است.

[ad_2]

لینک منبع