آیا بانوان هم در زمره یاران امام زمان (عج) قرار می گیرند؟/ یاران خاص امام دوازدهم (عج) چند نفر هستند؟

139510130023181809600954

محمدی با اشاره به اینکه بانوان هم در زمره یاران امام زمان (عج) قرار می گیرند، از تعداد یاران خاص امام دوازدهم (عج) سخن گفت.

به گزارش خبرگزاری صالحین تهران بزرگ ،سلمان محمدی کارشناس علوم قرآنی گفت: هنگامی که یک فرد به صورت واقعی در زمره منتظران حضرت مهدی (عج) قرار بگیرد، همیشه سعی می کند با فعالیت های خود و اقداماتی که انجام می دهد، مفهوم انتظار را به معنای واقعی در درون خود زنده نگاه دارد.

وی ادامه داد: هنگامی که یک فرد در گروه منتظران واقعی امام دوازدهم قرار گرفته اند، به صورت مداوم تلاش می کند فعالیت های خود را در راستای رضات و خواسته ائمه انجام دهد به همین دلیل در چنین فرد منتظری، پویایی و نشاط وجود دارد.

این کارشناس علوم قرآنی تصریح کرد: یک منتظر واقعی به خوبی می داند که اگر پس از ظهور امام زمان (عج) این توفیق نصیب اش شود تا در رکاب آن حضرت به فعالیتش بپردازد، باید همیشه آماده به خدمت باشد چرا که یاران امام زمان (عج) ویژگی های مختلفی دارند که یکی از مهمترین آن ها، فعال بودن و پویایی است.

وی در ادامه صحبت های خود اظهار کرد: یاران حضرت مهدی (عج) چند دسته هستند که یک دسته از آن ها یاران خاص و ویژه به شمار می روند که تعدادشان ۳۱۳ نفر است.

محمدی توضیح داد: تعداد ۳۱۳ نفری که به عنوان تعداد یاران خاص امام دوازدهم(عج) بیان شده است، در حقیقت فرماندهان و اعضای اصلی سپاه این امام معصوم (ع) را تشکیل می دهند.

وی یادآور شد: باید توجه داشته باشیم که در ادامه، افراد دیگری به عنوان یاران امام دوازدهم (عج) به گروه ایشان اضافه می شوند و از این رو، ظهور این امام بزرگوار تنها با ۳۱۳ تن از یاران خاص ایشان، اتفاق نمی افتد.

این کارشناس علوم قرآنی خاطرنشان کرد: در میان یاران امام دوازدهم(عج) همچنین تعدادی از اعضا را بانوان تشکیل می دهند.