کاری نکنید که گرفتار قرض و وام شوید

13920507110709860900104

آیت الله مجتهدی تهرانی (ره):قرض و وام همواره برای انسان دل مشغولی می آورد و از رسیدگی به کارهای دیگر وا می‌دارد.

به گزارش خبرگزاری صالحین تهران بزرگ آیت الله مجتهدی تهرانی(ره)در مورد اینکه قرض و وام دل مشغولی می آورد می گوید:در دعای سی ام از صحیفه سجادیه از خدا می خواهیم بدهکاری نداشته باشیم که آبرویمان برود.من از ابتدای جوانی همه اش در این فکر بوده ام که از کسی قرض نکنم.کم اتفاق افتاده است که بنده چیزی را نسیه خریده باشم یا از بانکی وام گرفته باشم که خانه ام را بزرگتر کنم.کاری نکنید که گرفتار وام شوید چونکه دچار حواس پرتی می شوید و نمی توانید به کارهای دیگرتان برسید.

مرحوم مجتهدی ادامه می دهد:امام سجاد(ع)در این دعا می فرماید:بارخدایا بر محمد و آل محمد درود فرست و مرا از قرضی که چهره ام را درهم کند و فکرم را مشغول سازد و اندیشه ام را پراکنده سازد و ادای آن مستلزم تلاشی طولانی باشد ایمنی بخش.

یعنی طوری نشود که من قرض کنم و حالا که باید آن را بدهم،نداشته باشم و آبرویم برود.مرا گرفتار قرض نکن و از قرضی که آبرویم را ببرد و هوشم را پریشان کند برهان.بدهکاری خیلی سخت است.