سرنوشت ۱۱۵ کارخانه‌ داروسازی ایرانی پس از برجام

[ad_1]


رئیس بسیج جامعه پزشکی تهران بزرگ گفت: اجرای برجام و برداشته شدن تحریم‌ها باید به گونه‌ای مدیریت شود که خللی به تولیدات داخلی ۱۱۵ کارخانه داروسازی و ۴۰۰ شرکت تجهیزات پزشکی ایرانی وارد نکند و همچنان برای تولید کنندگان کشور منفعت وجود داشته باشد.

[ad_2]

لینک منبع