برگزاری حلقه های صالحین پایگاه ریحانه النبی

thumb2_418566

حلقه های صالحین پایگاه ریحانه النبی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صالحین تهران بزرگ؛ از پایگاه مقاومت بسیج ریحانه النبی,ناحیه مقاومت بسیج مالک اشتر ، حلقه های صالحین پایگاه ریحانه النبی برگزار شد.

این جلسات با قرائت آیات قرآن و ادعیه خوانی روز آغاز شد.

لازم به ذکر است این حلقه ها تحت عنوان های پیشکسوت – میانسال – جوان – نوجوان – و کودک برگزار گردید.

thumb_891357

thumb_891359