تأملی در باب شاغلان فقیر، افزایش قدرت خرید تنها راه فرار از رکود

[ad_1]


رئیس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگران گفت:در حال حاضر تنها راه فرار برای خروج از رکود افزایش قدرت خرید جامعه با نگرشی نوین به مقوله دستمزد است.افزایشی معقول با ضرائبی پلکانی برای رسیدن به سطح واقعی دستمزد در کنار نگاه به برجام است.

[ad_2]

لینک منبع