تشکیل شورایی در ایتالیا برای تعامل با اقلیت مسلمان

[ad_1]


ایتالیا شورایی به منظور تعامل بهتر با جمعیت اقلیت مسلمان این کشور تشکیل داد.

[ad_2]

لینک منبع