نماز اول وقت را ترک نکنید

نماز خواندن در زمان حقیقی خود یعنی اول وقت موجب سرازیر شدن خیر و برکت در زندگی می شود.

13920507110709860900104

به گزارش خبرگزاری صالحین تهران بزرگ: آیت الله مجتهدی تهرانی(ره)در بخشی از سخنرانی های خود در مورد نماز اول وقت می گوید:نماز اول وقت خیلی موثر است. آنهایی که به هر دری چنگ می زنند و کار و بارشان جور نمی شود، به خاطر این است که نماز اول وقت نمی خوانند. شما جوان ها را موعظه می کنم که اگر می خواهید دنیا و آخرت داشته باشید، نماز اول وقت را ترک نکنید.

مرحوم مجتهدی که همواره تمام اقشار جامعه به خصوص جوانان را دعوت به نماز اول وقت خواندن می کرد،ادامه می دهد:روایت دارد اگر کسی نماز مغرب و عشاء را آنقدر دیر بخواند که آسمان پر از ستاره شود، ملعون است و همینطور روایت دارد در مورد کسی که نماز صبحش را آنقدر دیر بخواند که ستاره ای در آسمان نباشد، او هم ملعون است. تا اذان را گفتند، نماز را شروع کنید.