فعالیتهای جهاد کشاورزی به بخش خصوصی واگذار شود

[ad_1]


رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: دولت وظیفه سنگینی به دوش دارد و باید به غیر از مسائل نظارتی، سایر فعالیتها از جمله فعالیتهای قابل واگذاری جهاد کشاورزی، به دست بخش خصوصی سپرده شود.

[ad_2]

لینک منبع