هزینه ۲۱۹هزار میلیارد تومانی دولت برای اجرای هدفمندی یارانه‌ها تاکنون

[ad_1]


مطابق گزارش تفریغ بودجه سال ۹۳ از ابتدای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تا پایان شهریورماه سال ۹۴ جمعاً بیش از ۲۱۹هزار میلیارد تومان صرف اجرای این قانون شده است.

[ad_2]

لینک منبع