ایران مشروط بر اینکه طرف مقابل به تمام تعهداتش عمل کند، به تعهداتش عمل می‌کند

[ad_1]


روحانی گفت: جمهوری اسلامی ایران مشروط بر آن که طرف مقابل به تمام تعهداتش عمل کند، به همه تعهدات خود عمل خواهد کرد.

[ad_2]

لینک منبع