اقتصاد مقاومتی ضربه‌ها را در خود حل کرده و شروع به پویایی و بالندگی می‌کند

[ad_1]


یک تئوری پرداز با سابقه اقتصاد می گوید: اقتصاد مقاومتی، ظرف کوتاه‌ترین مدت، ضربه‌ها را در خود حل می‌کند و به مسیر رشد بازگشته و شروع به پویایی و بالندگی می‌کند.داشتن نقشه‌ی راه برای عرصه‌های مختلف جزء الزامات ساختاری اقتصاد مقاومتی است.

[ad_2]

لینک منبع