نظارت طرح فجر صالحین سپاه از عملکرد شورای حوزه۳۳۶ طلیعه نور

thumb2_366868

نظارت طرح فجر صالحین سپاه از عملکرد شورای حوزه۳۳۶ طلیعه نورصبح امروز برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صالحین تهران بزرگ؛ از حوزه ۳۳۶ طلیعه نور ، ناحیه مقاومت بسیج شهید محلاتی ، نظارت طرح فجر صالحین سپاه از عملکرد شورای حوزه۳۳۶ طلیعه نورصبح امروز برگزار شد.

صبح امروز تیم ۵نفره از بازرسین طرح فجر صالحین به سرپرستی خانم شهر آبادی مسئول بسیج جامعه زنان ناحیه قدس با حضور شورای حوزه اعم از فرهنگی،طرح و برنامه ،قران و عترت و .. در حوزه ۳۳۶ برگزار شد.

در این جلسه عملکرد شورای حوزه در سال ۹۴ و ۹۵ مورد ارزیابی قرار گرفت و در ادامه معاونت بسیج جامعه زنان ناحیه قدس با حضور فرماندهان پایگاههای مقاومت عملکرد فرمانده حوزه را مورد ارزیابی قرار دادند.

thumb_807006

thumb_807007