حلقه جوانه های صالحین پایگاه مبعث

thumb_806546

حلقه جوانه های صالحین پایگاه مبعث هر هفته دوشنبه ها بر گزار میشود

به گزارش خبرگزاری صالحین تهران بزرگ؛ از پایگاه مقاومت بسیج مبعث ، ناحیه مقاومت بسیج قدس ،حلقه جوانه های صالحین پایگاه مبعث هر هفته دوشنبه ها از ساعت ۳الی ۴/۳۰در پایگاه برگزار میشود. در این حلقه که کودکان ۸الی ۱۲ سال حضور دارند اموزش روخوانی وروانخوانی قران وبحث گفتگو بر حسب کتاب سالنامه صالحین برگزار میشود