جلسه شورای حلقه های صالحین سلمان کن

thumb_806912

جلسه هم اندیشی سرگروه های حلقه های صالحین پایگاه سلمان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صالحین تهران بزرگ؛ از پایگاه سلمان کن ، ناحیه مقاومت بسیج قدس ، جلسه شورای سرگروه های حلقه های صالحین پایگاه سلمان به صورت هفتگی با حضور و هم اندیشی سرگروه های حلقه ها برگزار میشود.

محتوا و محور اصلی این جلسه در رابطه با چگونگی جذب نیرو بسیجی و برنامه ریزی برای تعلیم و تربیت  اعضاء حلقه های صالحین بود.