آمانو : آژانس در دوره جدید، وظایف خود را طبق برجام و قطعنامه شورای امنیت انجام می‌دهد

[ad_1]


مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت که با مشورت مقامات ایرانی موضوع ایجاد یک دفتر برای رسیدگی به پادمان را بررسی می کنیم تا راستی آزمایی و نظارت بر اجرای برجام را انجام دهد.

[ad_2]

لینک منبع