هزینه ۲۱۹ هزار میلیارد تومانی دولت برای اجرای هدفمندی یارانه‌ها تاکنون

[ad_1]


مطابق گزارش تفریغ بودجه سال ۹۳ از ابتدای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها تا پایان شهریور ماه سال ۹۴ جمعاً بیش از ۲۱۹ هزار میلیارد تومان صرف اجرای این قانون شده است.

[ad_2]

لینک منبع