دولت از منتقدان برای ارایه نظر درباره قراردادهای جدید نفتی دعوت کرد

[ad_1]


افزایش انتقادات به مدل جدید قراردادهای نفتی موجب شد تا دولت طی اطلاعیه‌ای از صاحب نظران و اساتید دانشگاه‌ها دعوت کند، نظرات تفصیلی خود را درباره مصوبه دولت با موضوع شرایط عمومی ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت وگاز ارایه دهند.

[ad_2]

لینک منبع