تفرقه و درگیری دشمن را امیدوار و دوستان را ناامید می‌کند/ یک توصیه به جناح‌های سیاسی

[ad_1]


عضو حقوق‌دان شورای نگهبان گفت: براساس آموزه‌های قرآنی، اختلاف و تفرقه در جامعه باعث از دست رفتن اقتدار و عزت ملی می‌شود.

[ad_2]

لینک منبع