طرح فاضلاب تهران جایزه ویژه بخش آب جایزه جهانی انرژی را کسب کرد

[ad_1]


در شانزدهمین دوره مراسم جایزه جهانی انرژی، طرح فاضلاب تهران جایزه ویژه بخش آب جایزه جهانی انرژی را کسب کرد.

[ad_2]

لینک منبع