برگزاری جلسه سرگروه های صالحین و مربی پایگاه شهید مفتح

thumb2_345140

جلسه سرگروه های صالحین و مربی پایگاه شهید مفتح در راستای کیفی سازی حلقه های صالحین برگزار گردید

به گزارش خبرگزاری صالحین تهران بزرگ؛ از پایگاه مقاومت بسیج شهید مفتح ، ناحیه مقاومت بسیج شهید مطهری، سرگروه های صالحین و مربی پایگاه بسیج شهید دکترمفتح در راستای کیفی سازی حلقه ها تشکیل جلسه دادند.
در این نشست سرگروه ها نظرات خود را در خصوص هر چه بهتر برگزار شدن جلسات حلقه ها بیان کردند، همچنین در خصوص برنامه های آتی نیز بحث و تبادل نظر شد.

thumb_769845

thumb_769847