صالحی‌: مراحل عقد قرارداد برای ساخت ۲ نیروگاه هسته‌ای با همکاری چین انجام شده است

[ad_1]


معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: مراحل عقد قرارداد برای ساخت دو نیروگاه هسته‌ای با همکاری چین انجام شده و در سفر رئیس جمهوری چین به تهران یکی از موضوع‌های مورد بررسی خواهد بود.

[ad_2]

لینک منبع