کمک ناچیز دولت به حوزه ریلی شهر

[ad_1]


شهردار تهران گفت: اگر از کلان برنامه عقب هستیم به دلیل این است که ۵۰ درصد از تعهدات حوزه ریلی مربوط به دولت بوده که کمک بسیار ناچیزی در این حوزه ارائه کرده است.

[ad_2]

لینک منبع