یک خانواده بر تمام مقدرات بحرین چنبره زده /جنبش اعتراضی خشونت طلب نیست

[ad_1]


رئیس مجلس علمای بحرین تاکید کرده است که صبر و پایداری در مطالبه حقوق عادلانه تنها گزینه ی پیش روی ملت بحرین است زیرا خواسته‌های مردم اموری جانبی و جزئی نیستند که قابل چشم پوشی باشند.

[ad_2]

لینک منبع