هر چه داریم از ملت غیور و در صحنه ایران است

[ad_1]


رئیس جمهوری گفت:مردم در انتخابات ۹۲ اعلام کردند خواهان تعامل سازنده با جهان هستند، تردید نداشته باشید هر چه امروز داریم مدیون یک ملت غیور و در صحنه ایران است.

[ad_2]

لینک منبع