برگزاری حلقه صالحین شهید دیانت

thumb_749807

محفل انس با قرآن کریم در حلقه صالحین شهید دیانت در پایگاه توحید برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صالحین تهران بزرگ؛ از پایگاه مقاومت بسیج توحید ، ناحیه مقاومت بسیج شهید محلاتی ، محفل انس با قرآن کریم در حلقه صالحین شهید دیانت در پایگاه توحید برگزار شد. مربی حلقه صالحین به خواهران آموزش روخوانی و تجوید را دادند و در پایان دعای فرج خوانده شد.