نشست صمیمی سرگروه های صالحین وشورا با حضور حاج اقا شریعت پناه

thumb_750098

نشست صمیمی سرگروه های صالحین وشورا پایگاهها باحضور حاج اقا شریعت پناه مسئول صالحین ناحیه در پایگاه شهیدصیاد شیرازی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صالحین تهران بزرگ؛ از پایگاه مقاومت بسیج شهید علی صیاد شیرازی ، ناحیه مقاومت بسیج شهید محلاتی ، نشست صمیمی سرگروه های صالحین وشورا پایگاهها  باحضور حاج اقا شریعت پناه مسول
صالحین ناحیه درپایگاه شهیدصیاد شیرازی برگزار شد.

این جلسه باقرائت قرآن کریم شروع شد و سپس فرمانده پایگاه شهید صیاد ضمن خیرمقدم به کل میهمانان از حضورمسول صالحین درپایگاه تشکر نمودندو این جلسه باصحبتهای صالحین ناحیه شروع وباپاسخ وپرسش حاضرین ودرددلهای انان به پایان رسید.

thumb_750097